TIETOA VÄESTÖNSUOJISTA

Väestönsuoja

Sisäasiainministeriön asetuksella 379/2011 on tarkoitus parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia.  Se määrää väestönsuojien tekniset vaatimukset ja laitteiden kunnossapidon. Väestönsuojan laitteiden ja varusteiden toimintakunto on tarkistettava laitevalmistajien ohjeiden mukaisesti vuosittain ja tiiveyskoe suoritettava 10 vuoden välein. Väestönsuojan turvallisuudesta ja huollosta on vastuussa kiinteistön omistaja.

Väestönsuojien tekniset vaatimukset

Sisäministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista sekä väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta, 506/2011.

Pelastuslaki
379/2011, 12§.