Palvelut ja tuotteet

Palvelut

Tuotteet

Väestönsuojan tarkastukset
Väestönsuojat tulisi tarkastaa vuosittain. Tarkastuksessa käydään läpi väestönsuojan varusteiden ja laitteiden toimintakunto. Väestönsuojan turvallisuudesta ja huollosta vastaa kiinteistön omistaja.
Asiakas saa tarkastuksesta aina tarkastuspöytäkirjan, joka lähetetään meiltä myös suoraan pelastusviranomaiselle. Tarkastuksemme suorittaa aina Pelastusopiston koulutuksen saanut henkilö.
Väestönsuojan tarvikkeet
  • Toimitamme kaikki väestönsuojatarvikkeet ja -laitteet. Pyydä tarjous.
Väestönsuojan tiiveyskoe
  • Teemme taloyhtiöille asetuksen mukaisia väestönsuojan tiiveyskokeita ja tarkastuksia.

  • Väestönsuojan tiiveyskoe on suoritettava 10 vuoden välein.

Vuosihuolto - vuosihuoltosopimus
  • Väestönsuojat on hyvä huoltaa vuosittain.
  • Säännöllisellä huollolla kiinteistö säästää pidemmällä aikavälillä, kun ei jouduta tekemään kalliita kertainvestointeja.
  • Tee kanssamme vuosihuoltosopimus, joka laaditaan aina asiakkaan tarpeen mukaan ja suojan toimintakunnon varmistamiseksi.
  • Sopimus sisältää vuosihuoltopäiväkirjan.
Puhelinyhteys väestönsuojassa
Asennamme myös antennijärjestelmiä, joilla korvataan kiinteä puhelinyhteys. Antennijärjestelmällä tuodaan matkapuhelimen signaali ulkoa sisälle. Se tuo kuuluvuuden tiloihin, joissa signaali on muutoin heikko tai estynyt, kuten väestönsuojat, matalaenergiatalot, kellarit, toimitilat jne. Alueen huonolaatuinen matkapuhelinsignaali voi haitata antennin toimivuutta ja siksi asennuspäätös tehdään signaalin voimakkuuden ja asennuspaikan perusteella. Kiinteän liittymän poisto ja antennin asennus tuovat ajan saatossa säästöjä taloyhtiöille, koska antennin asentamisen jälkeen ei lisäkustannuksia ole.
Pelastussuunnitelma
  • Laadimme kiinteistölle pelastussuunnitelman.

  • Toimitamme pelastussuunnitelmasta sähköisen, muokattavan version asiakkaalle. Tällöin asiakas pystyy jatkossa itsekin muokkaamaan sitä.

Säteilymittarin kalibrointi
Muut väestönsuojan korjaus- ja huoltotyöt

Tuotteet

Kyltit, tarrat, opastaulut, sammuttimet, palohälyttimet ja turvatuotteet

Pyydä tarjous kiinteistöllä tarvittavista kylteistä, tarroista, kiinteistön opastauluista, sammuttimista, palohälyttimistä ja muista kiinteistön turvatuotteista.

Säteilymittari
GSM-toistinantennit eli passiivitoistimet sekä -tarvikkeet
Liikennemerkit